HOME    KLANTENZONE    CONTACT   NEDERLANDS FRANÇAIS 
VERZEKERING PER BEROEP
VERZEKERING BOUWHEER
CONTACTEER ONS
 
 
Wie zijn wij
Voorstelling / Infofiche
Filosofie
Organigram
Contact
SFCR
 
 
 
 
Aangifte opdrachten Schadegeval Bibliotheek
AR-CO e-news Vacatures Pers
Wie zijn wijFAQ Sitemap
     
AR-CO : meer dan 50 jaar, dat telt !
 
“Wanneer leeftijd een bewijs van stabiliteit en een teken van vaardigheid wordt…”

AR-CO was oorspronkelijk een ARchitecten - COöperatief, opgericht door architecten en ingenieurs om hun beroepsaansprakelijkheid te dekken.

Deze coöperatieve vennootschap is de oudste en eerste maatschappij op de belgische markt die deze specifieke verzekeringssector uitbaatte. De maatschappij werd steeds en wordt nu nog beheerd door afgevaardigden onder zijn verzekerden-vennoten.

Gezien de toename van de aansprakelijkheden in de verschillende dienstensectoren van de bouw, breidde AR-CO haar activiteiten uit naar alle andere dienstenberoepen in de bouw.

Ook drong er zich een specifieke verzekering op om tegemoet te komen aan de verzuchtingen (en risico's) van de bouwheer. AR-CO is dan ook terecht fier aan de bouwheer een niet te evenaren polis te kunnen aanbieden : de TOP GLOBALE van de Bouwheer.

Heden stelt AR-CO haar kennis dan ook ten dienste van andere beroepssectoren in de bouw op het vlak van de conceptie. Wat haar kenmerkt, is de bekommernis om u als bouwpartners behulpzaam te zijn. Niet alleen om schadegevallen te regelen maar vooral om de verzekerden te woord te staan telkens zij moeilijkheden ondervinden bij het uitoefenen van het beroep. AR-CO bezorgt technische en juridische adviezen op maat van de gestelde vragen. Voor alle vragen omtrent de aansprakelijkheid kan AR-CO worden geraadpleegd.

Gezien de eigenheid en de specificiteiten van het beroep niet steeds gemakkelijk te begrijpen vallen, dringt een direct contact met AR-CO zich op.

Specifiek voor de stagiairs ontwikkelde AR-CO een stagepolis met een vaste, enige en beperkte premie voor de gehele stageperiode.

Voor de diverse activiteiten van de ontwerpers bestaat er naast de loopbaanverzekering, die de goedkoopste blijft, een polis Enig Gebouw die telkens per opdracht kan worden afgesloten. Voor een toevallige realisatie kan het een oplossing zijn, voor zover het gaat om een ontwerp van beperkte omvang of wanneer niet definitief besloten is het beroep gedurende langere tijd uit te oefenen.

Hoe dan ook, de verantwoordelijkheid van de diverse bouwpartners neemt steeds verder toe en moet u ervan bewust maken om u tot een betrouwbare verzekeringsmaatschappij te richten.

Veiligheid en rust, daar zorgt AR-CO voor !

Bij vragen, opmerkingen of suggesties, neem contact met ons op.

AR-CO wenst u een aangename kennismaking met de maatschappij en blijft steeds tot uw dienst,

 
  Informatiefiche over de maatschappij (2017-12)

© CMS Imagine-IT
 
AR-CO info@ar-co.be
Tasson-Snelstraat 22 – B-1060 Brussel
T +32 2 538 66 33 F +32 2 538 06 44
DISCLAIMER |PRIVACY |E-NEWS | AR-CO RPM 0406.067.338 | Design Studio Van Son