HOME    KLANTENZONE    CONTACT   NEDERLANDS FRANÇAIS 
Home
VERZEKERING PER BEROEP
VERZEKERING BOUWHEER
CONTACTEER ONS
 
VERZEKERING PER BEROEP
Verzekering per beroep
NIEUWE POLISSEN vanaf maart 2017
Architecten - "loopbaanpolis" (AV 216)
Ingenieurs in de bouw - stabiliteit - "loopbaanpolis" (AV 216)
Bouwtechnische adviseurs en experten - "loopbaanpolis" (AV 216)
Vastgoedontwikkeling, -advies en -beheer - "loopbaanpolis" (AV 216)
Bouwactoren bij een enig bouwwerk (AV 216)
PROFESSIONALS FRANKRIJK
BOUWHEER
 
 
 
 
Aangifte opdrachten Schadegeval Bibliotheek
AR-CO e-news Vacatures Pers
Wie zijn wij FAQ Sitemap
     
Vastgoedontwikkeling, -advies en -beheer - "loopbaan"polis (Algemene Voorwaarden 216)
 
Deze informatiefiche wordt opgesteld overeenkomstig de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen in voege sinds 1 november 2014 en de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten alsook hun uitvoeringsbesluiten.

VOOR WIE?
Promotoren (niet-aannemers) voor gebouwen en beheerders van vastgoedportefeuille, vereniging van medeeigenaars en syndicus, die een polis wensen voor hun loopbaan.

CONTRACTUELE DOCUMENTEN:
Algemene Voorwaarden 216-IMMO en bijzondere voorwaarden 216 ifv het verzekerde beroep.

VOORWERP:
Dekking van de burgerlijke contractuele beroepsaansprakelijkheid:
- de contractuele beroepsaansprakelijkheid in overeenstemming met de regels van het burgerlijk wetboek;
- de burgerlijke gevolgen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid wegens beroepshalve gestelde handelingen van de Verzekerden;
- de burgerlijke aansprakelijkheid uitbating in toepassing van de artikelen 1382 – 1383 en 1384 lid 3 van het burgerlijk wetboek met betrekking tot alle schade berokkend aan Derden gedurende de uitoefening van de activiteit maar die niet het gevolg is van een fout in de geleverde diensten;
- de burgerlijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit art.1386 en art. 544 van het burgerlijk wetboek;
- de burgerlijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit art.577-8 van het burgerlijk wetboek.

WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE BASIS:
Geen wettelijke verplichting.

VERZEKERINGSNEMER:
Promotoren (niet-aannemers) en projectmanagers voor gebouwen, en beheerders van vastgoedportefeuille, vereniging van mede-eigenaars en syndicus of hun vennootschap.

VERZEKERDEN:
Promotoren (niet-aannemers) en projectmanagers voor gebouwen, en beheerders van vastgoedportefeuille, vereniging van mede-eigenaars en syndicus en hun medewerkers, en al hun aangestelden.

DEKKINGEN per schadegeval:
- 625.000,00 EUR voor alle tussenkomsten,
- 500.000,00 EUR voor reddingskosten;
- 500.000,00 EUR voor interesten met betrekking tot de in hoofdsom verschuldigde vergoeding door de verzekeraar, de kosten ingevolge de burgerlijke vorderingen, alsook de erelonen en kosten van advocaten en experten (basis van de consumptieprijsindex 115,70, basis 1988=100)

DUUR:
Een jaar met stilzwijgende verlenging per kalenderjaar

IN TE DIENEN DOCUMENTEN DOOR DE VERZEKERINGSNEMER:
- Schadestatistiek (op het moment van de verzekeringsaanvraag, indien de vorige activiteit gedekt is door een ander verzekeringscontract bij een andere verzekeringsmaatschappij)
- Jaarlijkse aangifte van opdrachten (waarde van de werken en/of bedrag van de gefactureerde erelonen)

PREMIE:
Minimumpremie: niet terug vorderbaar voorschot te betalen aan het begin van het jaar voor iedere verzekerde vermeld in de bijzondere voorwaarden: 400,00 EUR/jaar (1.600,00 EUR/jaar voor de promotor) + belasting 9,25%
+ kosten 5,75%
De jaarlijkse premie wordt berekend op basis van de jaarlijkse aangifte van de werken volgens de rekenvoeten in promille van het bedrag van de waarde der werken of procent op de vergoedingen, cfr de Bijzondere Voorwaarden.

FRANCHISE:
Minimum van 500,00 EUR + 15% van het bedrag van de schadevergoeding met een maximum van 6.250,00 EUR (basisindex ABEX 648).
Minimum van 3.000,00 EUR + 15% van het bedrag van de schadevergoeding (basisindex ABEX 648) voor de promotor.
Indien een minnelijke schikking voor het begin van een gerechtelijke procedure getroffen kan worden of de klacht ongegrond wordt verklaard, is er geen vrijstelling verschuldigd.


 


Download:
   
Productfiche IMMO-216
Algemene Voorwaarden IMMO-216
Klantenfiche loopbaanpolis 2017-v1

© CMS Imagine-IT
 
AR-CO info@ar-co.be
Tasson-Snelstraat 22 – B-1060 Brussel
T +32 2 538 66 33 F +32 2 538 06 44
DISCLAIMER |PRIVACY |E-NEWS | AR-CO RPM 0406.067.338 | Design Studio Van Son