HOME    KLANTENZONE    CONTACT   NEDERLANDS FRANÇAIS 
Home
VERZEKERING PER BEROEP
VERZEKERING BOUWHEER
CONTACTEER ONS
 
VERZEKERING PER BEROEP
Verzekering per beroep
NIEUWE POLISSEN vanaf maart 2017
Architecten - "loopbaanpolis" (AV 216)
Ingenieurs in de bouw - stabiliteit - "loopbaanpolis" (AV 216)
Bouwtechnische adviseurs en experten - "loopbaanpolis" (AV 216)
Vastgoedontwikkeling, -advies en -beheer - "loopbaanpolis" (AV 216)
Bouwactoren bij een enig bouwwerk (AV 216)
PROFESSIONALS FRANKRIJK
BOUWHEER
 
 
 
 
Aangifte opdrachten Schadegeval Bibliotheek
AR-CO e-news Vacatures Pers
Wie zijn wij FAQ Sitemap
     
Ingenieurs in de bouw - loopbaanpolis (Algemene Voorwaarden 216)
 
Deze informatiefiche wordt opgesteld overeenkomstig de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen in voege sinds 1 november 2014 en de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten alsook hun uitvoeringsbesluiten.

VOOR WIE?
Bouwkundig ingenieurs of vennoten die een polis wensen voor hun loopbaan.

CONTRACTUELE DOCUMENTEN:
Algemene Voorwaarden 216-ISTA en Bijzondere Voorwaarden 216-PC110

VOORWERP:
- de contractuele en buitencontractuele beroepsaansprakelijkheid in overeenstemming met de regels van het burgerlijk wetboek, voor elke beroepshandeling zowel voor als na de aanvaarding van de werken met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid zoals bepaald in de artikelen 1792 en 2270 van het burgerlijk wetboek en de contactuele aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken na de aanvaarding van de werken;
- de burgerlijke gevolgen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid wegens beroepshalve gestelde handelingen van de Verzekerden;
- de burgerlijke aansprakelijkheid uitbating in toepassing van de artikelen 1382 – 1383 en 1384 lid 3 van het burgerlijk wetboek met betrekking tot alle schade berokkend aan Derden gedurende de uitoefening van de activiteit maar die niet het gevolg is van een fout in de geleverde diensten.

WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE BASIS:
Geen wettelijk verplichte verzekering.

VERZEKERINGSNEMER:
Burgerlijk bouwkundig ingenieur of zijn vennootschap.

VERZEKERDEN:

Bouwkundig ingenieur en zijn medewerkers en al hun aangestelden.

DEKKINGEN per schadegeval:
-    750.000,00 EUR voor materiële en immateriële schade (basisindex ABEX: 648);
- 1.500.000,00 EUR voor lichamelijke schade (basis van de consumptieprijsindex 105,78, basis 2004=100);
-      10.000,00 EUR voor aan de verzekerde toevertrouwde goederen (basisindex ABEX: 648)
-   500.000,00 EUR voor reddingskosten;
-   500.000,00 EUR voor interesten met betrekking tot de in hoofdsom verschuldigde vergoeding door de verzekeraar, de kosten ingevolge de burgerlijke vorderingen, alsook de erelonen en kosten van advocaten en experten (basis van de consumptieprijsindex 115,70, basis 1988=100)

DUUR:
Een jaar met stilzwijgende verlenging per kalenderjaar.

IN TE DIENEN DOCUMENTEN DOOR DE VERZEKERINGSNEMER:
• Schadestatistiek  (op het moment van de verzekeringsaanvraag, indien de vorige activiteit gedekt is door een ander verzekeringscontract bij een andere verzekeringsmaatschappij).
• Jaarlijkse aangifte van opdrachten (waarde van de werken en/of bedrag van de gefactureerde erelonen).

PREMIE:
Minimumpremie: niet terug vorderbaar voorschot te betalen aan het begin van het jaar voor iedere verzekerde vermeld in de bijzondere voorwaarden: 400,00 EUR/jaar + belasting 9,25% + kosten 5,75%
De jaarlijkse premie wordt berekend op basis van de jaarlijkse aangifte van de werken volgens de rekenvoeten vermeld in de Bijzondere Voorwaarden:
- Stabiliteit of andere opdrachten (expertise, medewerker, planning): in % van het bedrag van de gefactureerde erelonen of vergoedingen

FRANCHISE:
Minimum van 500,00 EUR + 15% van het bedrag van de schadevergoeding met een maximum van 6.250,00 EUR (basisindex ABEX 648).
Indien een minnelijke schikking voor het begin van een gerechtelijke procedure getroffen kan worden of de klacht ongegrond wordt verklaard, is er geen vrijstelling verschuldigd.


 

Download:
   
Productfiche IRSTA-216
Algemene Voorwaarden IRSTA-216
Klantenfiche loopbaanpolis 2017-v1

© CMS Imagine-IT
 
AR-CO info@ar-co.be
Tasson-Snelstraat 22 – B-1060 Brussel
T +32 2 538 66 33 F +32 2 538 06 44
DISCLAIMER |PRIVACY |E-NEWS | AR-CO RPM 0406.067.338 | Design Studio Van Son