HOME    KLANTENZONE    CONTACT   NEDERLANDS FRANÇAIS 
Home
VERZEKERING PER BEROEP
VERZEKERING BOUWHEER
CONTACTEER ONS
 
VERZEKERING BOUWHEER
Verzekering Bouwheer
ALLE BOUWPLAATSRISICO’S Nieuwbouw (AV218)
ALLE BOUWPLAATSRISICO’S Verbouwing (AV 218)
TOP GLOBALE AR-CO van de Bouwheer (AV 216)
PRIJS- en TERMIJNGARANTIE Architecten-Bouwers
 
 
 
 
Aangifte opdrachten Schadegeval Bibliotheek
AR-CO e-news Vacatures Pers
Wie zijn wij FAQ Sitemap
     
PRIJS- EN TERMIJNGARANTIE ARCHITECTEN-BOUWERS
 
VOOR WIE
Bouwheren, zowel bij nieuwbouw als verbouwing.

VOORWERP VAN DE VERZEKERING
Deze polis dekt de prijs- en termijnoverschrijdingen van bouwdossiers die worden ingediend door leden van de vzw Architecten-Bouwers. www.a-b.be
De bouwheer krijgt een sluitende garantie tijdens de volledige bouwperiode.
In combinatie met de Globale Polis van de Bouwheer (premiereductie) is er een absolute garantie gedurende 12 jaar !
Maximale bouwwaarde : 1.150.000 EUR. Hogere waarden op aanvraag.

VERZEKERINGNEMER
De bouwheer, natuurlijk - of rechtspersoon.

VERZEKERDEN
De bouwheer.

BASISDEKKINGEN
35 % van de verzekerde prijs met een maximum van 225.000 EUR.

LOOPTIJD VAN DE POLIS
T.e.m. voorlopige oplevering of inbezitname met een maximumduur van 36 maand vanaf afleveringsdatum van het getuigschrift.

PREMIE
Premie : 1 % van de gehele verzekerde waarde te vermeerderen met ca. 1,4 -> 0,9 % van de gehele verzekerde waarde voor het controlebureau.

VRIJSTELLING
Er valt GEEN enkele vrijstelling ten laste van de verzekerde, vanwege tussenkomst van het controlebureau !

NODIGE DOCUMENTEN
Op te stellen door uw architect :
Plannen van de verschillende niveaus, doorsneden en gevels.
Beschrijvend bestek of lastenboek van de werken.
Bij werken aan een bestaand gebouw : verslag van controleonderzoek van het gebouw.
De overeenkomst tussen bouwheer-lastgever en architect-lasthebber.

 Architecten-Bouwers vzw
http://www.a-b.be/

© CMS Imagine-IT
 
AR-CO info@ar-co.be
Tasson-Snelstraat 22 – B-1060 Brussel
T +32 2 538 66 33 F +32 2 538 06 44
DISCLAIMER |PRIVACY |E-NEWS | AR-CO RPM 0406.067.338 | Design Studio Van Son