HOME    KLANTENZONE    CONTACT   NEDERLANDS FRANÇAIS 
Home
VERZEKERING PER BEROEP
VERZEKERING BOUWHEER
CONTACTEER ONS
 
VERZEKERING PER BEROEP
Verzekering per beroep
NIEUWE POLISSEN vanaf maart 2017
Architecten - "loopbaanpolis" (AV 216)
Ingenieurs in de bouw - stabiliteit - "loopbaanpolis" (AV 216)
Bouwtechnische adviseurs en experten - "loopbaanpolis" (AV 216)
Vastgoedontwikkeling, -advies en -beheer - "loopbaanpolis" (AV 216)
Bouwactoren bij een enig bouwwerk (AV 216)
PROFESSIONALS FRANKRIJK
BOUWHEER
 
 
 
 
Aangifte opdrachten Schadegeval Bibliotheek
AR-CO e-news Vacatures Pers
Wie zijn wij FAQ Sitemap
     
Onwerpers in de bouwsector : welke voordelen biedt de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van AR-CO?
 
De polis van AR-CO biedt u talrijke voordelen zoals :
 • Geen globale jaarlijkse begrenzing van de waarborgen
  De dekking voorzien in de polis is per schadegeval. De dekking wordt dus jaarlijks niet begrensd bij samenvallende schadegevallen !
 • Een beperkte vrijstelling
  De vrijstelling is vooraf gekend en wordt beperkt gehouden.
 • Een vaste lage minimumpremie
  Door zijn coöperatieve structuur kan AR-CO een lage kostenstructuur aanhouden, die resulteert in een lage minimumpremie. Deze lage minimumpremie blijft steeds aangehouden en wordt niet aangepast aan de gemiddelde jaarpremie.
 • Geen vrijstelling op erelonen van advocaten, experten en gerechtelijke intresten in geval er geen hoofdschade is.
 • Doorlopend gratis technisch en juridisch advies
 • De in solidum veroordelingen zijn steeds gedekt en zonder bijpremie.
  De soms zeer oneerlijke in solidum veroordelingen zijn opgenomen in de basisdekking, zonder bijpremie.
 • Bij stopzetting van winstgevende activiteiten (door ziekte, ongeval, pensioen, overlijden) blijft de dekking verworven onder gunstige voorwaarden.
  De verzekerde kan bij stopzetting de dekking voor de tienjarige aansprakelijkheid voor de aangegeven bouwplaatsen met een gunstige en éénmalige premie verkrijgen.
 • De zware fouten zijn duidelijk aangegeven.
  De zware fouten zijn vooraf gekend en opgenomen in de polis.
 • Iedereen betaalt een gelijke premievoet
  Elke verzekerde wordt evenwaardig behandeld. Bij gelijke dekkingen blijven minimumpremie en premievoet voor iedereen hetzelfde.
 • De premie, uitgezonderd de minimumpremie, wordt achteraf geïnd, niet vooraf !
  De minimumpremie is onveranderlijk en wordt bij AR-CO niet aangepast aan het niveau van de vorige jaarpremies. In het andere geval resulteert dit immers in een vooruit te betalen en niet recupereerbare minimumpremie bij plotse omzetdaling.
 • De stagiairs genieten van uitzonderlijke voordelen
  Voor een vaste, beperkte en eenmalige premie genieten de stagiairs van dezelfde voordelen als de andere verzekerden en dit gedurende een periode van twee jaar en het jaar van de onderschrijving van de polis. Zij kunnen tijdens deze periode werken zonder bepaalde formaliteiten te moeten vervullen.

De dekking van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid is zeer voordelig indien deze voor gans de loopbaan onderschreven wordt. Wanneer het aantal opdrachten echter klein is kan het voordeliger zijn om een polis AR-CO B.A. 'enig gebouw' te onderschrijven.

Wanneer de bouwheer zelf een verzekering heeft onderschreven ('Alle Bouwplaatsrisico's', een 'controleverzekering', een 'Globale van de Bouwheer', Prijs- en termijnwaarborg' van de vzw Architecten-Bouwers), wordt de premie van de burgerlijke B.A. AR-CO van de ontwerper sterk verminderd.

Wanneer een architect-stagiair zijn loopbaan begint (zonder anterioriteit) en hij een verzekering burgerlijke B.A. AR-CO onderschrijft, betaalt hij slechts een beperkte forfaitaire premie voor een periode van twee jaar + het jaar van onderschrijving.

VERGELIJK EN KIES UW VOORDEEL !

Indien u meer wenst te weten te komen, aarzel dan niet om contact met AR-CO op te nemen.
We staan vrijblijvend ter uwer beschikking.

 
Wilt u meer weten ?
 
FAQ: KB 8/1/1996 : Aansprakelijkheid van de ontwerpers

© CMS Imagine-IT
 
AR-CO info@ar-co.be
Tasson-Snelstraat 22 – B-1060 Brussel
T +32 2 538 66 33 F +32 2 538 06 44
DISCLAIMER |PRIVACY |E-NEWS | AR-CO RPM 0406.067.338 | Design Studio Van Son