HOME    KLANTENZONE    CONTACT   NEDERLANDS FRANÇAIS 
Wie zijn wij
 
 
 
 
 
Aangifte opdrachten Schadegeval Bibliotheek
AR-CO e-news Vacatures Pers
Wie zijn wij FAQ Sitemap
     
AR-CO : Geen verzekeringsmaatschappij zoals de anderen
 
AR-CO is een maatschappij die gespecialiseerd is in het verzekeren van de dienstverleners in de bouwsector : architecten, ingenieurs, promotors, projectmanagers, landmeters, enz… en nu ook van de bouwheren.

AR-CO werd opgericht in 1962 en laat zijn verzekerden genieten van een veertigjarige ervaring. Het zijn beoefenaars van het beroep die antwoorden op de vragen van de uitoefenaars van het beroep. Onze experts en advocaten zijn bijzonder beslagen op het vlak van de bouw. De dossiers worden met alle vereiste discretie en vertrouwelijkheid behandeld.

AR-CO is een samenwerkende vennootschap. Elke verzekerde kan vennoot worden indien hij dit wenst. De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten brengt advies uit over de verdere ontwikkeling van de maatschappij, keurt de jaarrekeningen en de balans goed en verkiest de raad van bestuur.

AR-CO biedt aan zijn verzekerden een permanente dienst van informatie en preventie. Zij informeert haar verzekerden regelmatig over de evolutie van de risico's van het beroep en van de wetgeving. In de mate van het mogelijke, helpt zij haar verzekerden om hun betwistingen snel en in der minne te regelen.

AR-CO berekent haar premies in functie van de voordelen die zij biedt : aangepaste dekkingen en moduleerbare vrijstellingen, verzekering per loopbaan of per gebouw, enz... De maatschappij doet nooit aan dumping, dit is een korte termijn- en bovendien zeer gevaarlijke politiek, die meestal ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening.

AR-CO voldoet aan alle wettelijke verplichtingen en controles.

 
© CMS Imagine-IT
 
AR-CO info@ar-co.be
Tasson-Snelstraat 22 – B-1060 Brussel
T +32 2 538 66 33 F +32 2 538 06 44
DISCLAIMER |PRIVACY |E-NEWS | AR-CO RPM 0406.067.338 | Design Studio Van Son